Het is geen geheim dat het afsteken van vuurwerk in een stadion officieel verboden is, ondanks dat veel supporters het als sfeerverhogend zien. Ook tijdens de uitwedstrijd in Sittard op zaterdag 30 november 2019 zijn er fakkels afgestoken in het uitvak.

Een week later lag er bij vijftien mensen van onze groep een uitnodiging op de mat voor een gesprek met mensen van FC Groningen. Deze vijftien man waren een willekeurige greep uit de groep mensen die zich tijdens de wedstrijd onder of naast een doek bevonden voordat er fakkels werden afgestoken. Geen van hen is beschuldigd van het afsteken van die fakkels, er is die avond namelijk niemand gepakt en de club gaf zelf aan niet te weten wie wel en wie niet had afgestoken. Wel zijn allen beschuldigd van ‘voetbalgerelateerd wangedrag’, specifieker van een nieuw opgenomen regel in het KNVB-reglement: ‘’Het verrichten van een verwijtbare handeling waardoor herkenning van de dader(s) door stewards en/of beveiligingspersoneel en/of politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.’’ Met andere woorden: als jij toevallig onder dat doek staat, maar je kruipt er niet onder vandaan, dan ben jij mede verantwoordelijk voor alle gevolgen die daaruit ontstaan.

Een week later voerde FC Groningen deze redenering door in een brief waarin stond dat al deze vijftien personen een voorwaardelijk stadionverbod van negen maanden kregen. Ook werd in deze brief aangekondigd dat, indien FC Groningen hiervoor een boete van de KNVB zou krijgen, deze op hen verhaald zouden worden. FC Groningen heeft uiteindelijk een boete van €15.000,- gekregen. Afgelopen week ontvingen de vijftien personen dan ook een nieuwe brief met het verzoek €1000,- over te maken naar FC Groningen.

Het mag duidelijk zijn dat mensen die slechts onder of naast een doek stonden, hiervoor niets gaan betalen. Het feit dat FC Groningen hun opgelegde boete van de KNVB op een zeer gemakkelijke manier, zonder enige vorm van bewijs, probeert te verhalen op willekeurige leden van onze groep die bekend zijn bij de club, is niet alleen een zwaktebod maar vooral een mes in de rug van de eigen supporters. Supporters die de club al jarenlang structureel en belangeloos op allerlei vlakken hebben ondersteund en in nauw contact stonden met medewerkers en directie van de club. 

Deze methode van willekeurig beschuldigen is door FC Groningen ruim een half jaar geleden ook al gehanteerd, toen er vijf stadionverboden voor een periode van drie jaar zijn uitgedeeld, zonder dat de club hier per persoon bewijs voor kon aanleveren. Aanvullend beeldmateriaal bleek na herhaaldelijke verzoeken ‘niet beschikbaar’.

De afsluitende zin van de laatste brief geeft het gevoel dat alle tijd en energie niet langer wordt gewaardeerd. “Correspondentie naar aanleiding van het bovenstaande wordt uitsluitend schriftelijk gevoerd”. Waar wij tot aan deze week altijd in gesprek zijn geweest met de club, wordt daar vanuit hun kant nu abrupt een einde aan gemaakt. We zijn het op veel vlakken oneens geweest, bijvoorbeeld over dit punt, het gebruik van vuurwerk. Maar met regelmaat hebben we in samenwerking goede dingen kunnen realiseren. Zo wordt de door UC bepleite verlaging van de prijs voor een seizoenkaart op de Noordtribune vanaf volgend seizoen doorgevoerd en vonden er tot deze week regelmatig overleggen plaats over bijvoorbeeld nieuwe manieren om de sfeer te verbeteren en het stadion te voorzien van graffiti.

Vanwege het uitdelen van (voorwaardelijke) stadionverboden aan onschuldige supporters en de mededeling van de club om hierover enkel schriftelijk te willen communiceren, zijn wij helaas genoodzaakt met een antwoord te komen. Wij schorten per direct voor onbepaalde tijd alle communicatie met FC Groningen op en zullen bij de aankomende wedstrijd tegen Sparta in Rotterdam niet aanwezig zijn. Hoe lang deze situatie voort zal duren hebben wij niet in de hand. De bal ligt op dit moment bij FC Groningen. De manier waarop het management van FC Groningen momenteel handelt, heeft geresulteerd in een onwerkbare situatie tussen club en supporters. Wij balen dat wij hierdoor onze ploeg niet kunnen ondersteunen, maar zien momenteel geen andere mogelijkheid. De afwezigheid van UC bij de komende wedstrijd en de reden hiervan is al uitgelegd aan Danny Buijs, omdat wij willen dat duidelijk is dat onze steun aan de ploeg onverminderd is.

Ultras Cruoninga

Februari 2020